NMM

Hvad er NMM?

”Netværk for Missionale Menigheder” (NMM), er et landsdækkende netværk af menigheder der brænder for at være fællesskaber i mission. Vi ønsker se kirker, hvor Jesus er i centrum, og hvor evangeliet får betydning i alle dele af livet – både hos den enkelte og som fællesskab.

Vi kalder vores vision for FEM. Fællesskaber om Evangeliet i Mission.

Fællesskab, fordi kristenlivet er en holdsport.
Evangeliet, fordi det er dét budskab der ændrer alt.
Mission, fordi Gud har sendt sin kirke af sted med evangeliet som budskab.

Vi tror på, at når vores kirker lever med evangeliet i centrum, bliver de til missionale fælleskaber. Fællesskaber der i sin natur ønsker at formidle evangeliet videre i ord og handling.

Du kan læse mere om NMM’s vision, i vores grunddokument her.

Hvordan arbejder NMM?

NMM’s primære virke er NMM-samlingerne. Her undervises, coaches og sparres, så menighederne udrustes og bliver skarpe på FEM-visionen. Det er primært menighedsledere der deltager i samlingerne. Disse samlinger finder sted 3-4 gange om året.

NMM består af medlemsmenigheder. Er man medlem af NMM tilslutter man sig NMM’s vision om FEM. Et medlemskab indbefatter også et kontingent, som skal sikre ressourcer og kvalitet. Kontingentet fastlægges efter menighedens størrelse.

Hvem er med i NMM?

NMMs ledes af en bestyrelse, som ledes af Københavnerkirken (KK) ud fra KKs grundlag og vision. Ledelsen består af:

Claus Grønbæk, præst i KøbenhavnerKirken.
Manuel Vigilus, Leder af Netværkskirken i Græsted.
Jens Lomborg, Præst i Skjern Bykirke
Peter Techow, Præst i BornholmerKirken
Kim Hjermind,

Mange menigheder er allerede tilknyttet netværket. De består af:

Københavnerkirken, Bornholmerkirken, Nordvestkirken, Skjern Bykirke, Hillerød Frimenighed, Søhøjlandets Frimenighed, Kristent Fællesskab i Rødovre, Netværkskirken i Græsted, Aalborg Frimenighed, Skive Bykirke, Randers Frimenighed, Kirken ved Søerne, Tarm Frimenighed, Frederikssund Netværksgruppe, LM-kirken i Skjern og Herning Bykirke.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s